Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1375
Title: Вплив змін системної гемодинаміки на ступінь ураження органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу
Authors: Шоріков, Євген Іванович
Шорікова, Діна Валентинівна
Keywords: артеріальна гіпертензія
системна гемодинаміка
сонні артерії
комплекс інтима-медіа
швидкість клубочкової фільтрації
Issue Date: 2009
Publisher: Актуальні питання медичної науки та практики
Abstract: У статті розглядається зв'язок параметрів системної гемодинаміки: як клінічних (систолічний, діастолічний і пульсовий тиск), так і розрахункових (середньогемодинамічний тиск, систолічний об'єм крові, загальний периферичний судинний опір) з індексами, які характеризують ураження органів-мішеней (індекс маси міокарду лівого шлуночка, діаметри сонних артерій і величина комплексу інтима-медіа, швидкість клубочкової фільтрації).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1375
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shorikov EI_Influence of changes in hemodynamics.pdf644.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.