Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1374
Title: Стан систем фібринолізу та системного протеолізу у хворих на гіпертонічну хворобу при наявності або відсутності гіпертрофії лівого шлуночка
Authors: Шорікова, Діна Валентинівна
Тащук, Віктор Корнійович
Шоріков, Євген Іванович
Борейко, Ліля Дмитрівна
Keywords: гіпертонічна хвороба
гіпертрофія лівого шлуночка
фібриноліз
протеоліз
Issue Date: 2006
Publisher: Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика
Abstract: У статті наведено результати досліджень стану сумарної, ферментативної, неферментативної фібринолітичної активності крові, рівня Хагеманзалежного фібринолізу, потенційної активності плазміногену у хворих на гіпертонічну хворобу І та ІІ стадії при наявності або відсутності гіпертрофії лівого шлуночка. Встановлено, що при гіпертонічній хворобі мають місце зміни показників фібринолітичної активності крові, що може бути одним з факторів ризику тромбоутворення. Одержані результати зумовлюють необхідність врахування патогенетичної ролі цих факторів у розвитку ускладнень гіпертонічної хвороби, а також в комплексному лікуванні цього захворювання.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1374
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.