Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13693
Title: Фундаментальні основи нейроімунних взаємовідносин у нормі та при неврологічній патології
Authors: Ткачук, Олексій Володимирович
Кметь, Тарас Ігорович
Ткачук, Світлана Сергіївна
Лєньков, Олександр Михайлович
Мислицький, Валентин Францович
Донченко, П.В.
Keywords: гематоенцефалічний бар’єр
нейроспецифічні білки
ішемічно-реперфузійне пошкодження мозку
иммунная система
центральная нервная система
механизмы взаимодействия
central nervous system
immune system
mechanisms of interaction
Issue Date: 2013
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: В огляді наведена інформація стосовно взаємодії нервової та імунної систем організму, їх взаємоузгодженості, а також розуміння того, що в основі багатьох форм патології центральної нервової системи (ЦНС) лежать порушення імунорегуляторних функцій із розвитком вторинного імунодефіцитного стану й автоімунних процесів. Наведено дані стосовно того, що порушення імунної системи можуть визначати клінічний перебіг та прогноз багатьох захворювань ЦНС.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13693
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
228.pdf257.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.