Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13661
Title: Поліморбідна патологія хворих на артеріальну гіпертензію в сестринській та загально-лікарській практиці
Authors: Антонюк, М.В.
Букач, О.П.
Сидорчук, Лариса Петрівна
Кушнір, Оксана Василівна
Коровенкова, Оксана Миколаївна
Keywords: артеріальна гіпертензія
коморбідність
якість життя
тривожність
артериальная гипертензия
коморбидность
качество жизни
тревожность
arterial hypertension
comorbidity
life quality
anxiety
Issue Date: 2013
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Оцінити коморбідний статус, якість життя (ЯЖ) та тривожність хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) у сестринській та загально-лікарській практиці. Дизайн/підхід. У проспективному дослідженні взяло участь 100 хворих на ЕАГ ІІ і ІІІ стадій тяжкості: 37,0% (37) осіб – із ЕАГ ІІ, 63,0% (63) – із ЕАГ ІІІ ст.; 49,0% (49) жінок і 51,0% (51) чоловіків, середній вік – 59,6±4,24 року, тривалість захворювання від 4-х до 25-и років. Коморбідну обтяженість оцінювали за індекс коморбідності (ІК) Чарлсона та кумулятивним індексом захворювань CIRS. ЯЖ аналізували за опитувачем SF-36 (ВООЗ). Рівень тривожності реактивної (Тр), особистісної (То) – за методом Ч. Спілбергера. Результати. Зміни показників тривожності у хворих на ЕАГ характеризуються підвищенням як Тр, так і То зі стійким превалюванням останньої на рівні “висока”. Тр вірогідно зростає у хворих на ЕАГ ІІІ на 14,5% (р<0,05), та у таких із віко-незалежним ІК Чарлсона e”4,0% – на 6,2% (р<0,05); кумулятивний індекс захворювань CIRS e”2,5 балів асоціює зі збільшенням То та Тр на 15,1% і 19,2% відповідно. У хворих на ЕАГ погіршуються показники ЯЖ за рахунок фізичного, психічного і соціального компонентів, особливо фізичного та психічного здоров’я. ІК Чарлсона e”4,0% асоціює зі зниженням показників фізичного здоров’я у 1,8-2,0 разу (р<0,001), соціальної активності – у 1,4 разу (р<0,001), психічним здоров’ям і життєздатністю – у 1,45-2,4 разу (р<0,001), без суттєвого впливу на загальну оцінку здоров’я та у порівнянні з минулорічним станом. Обмеження дослідження/наслідки. Обмеження дослідження зумовлені особистісно-орієнтованою самооцінкою пацієнта окремих показників ЯЖ та власної тривожності / наслідки шкідливого впливу дослідження на життя і здоров’я пацієнтів відсутні. Оригінальність / значення. Дослідження оригінальне, надає дані по впливу коморбідності на ЯЖ і тривожність у хворих на ЕАГ.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13661
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007.pdf338.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.