Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13656
Title: Діагностичне значення показників клітинної та гуморальної ланки імунітету у верифікації бронхіальної астми в дітей раннього віку
Authors: Бєлашова, Ольга Володимирівна
Марусик, Уляна Іванівна
Макарова, Олена Вікторівна
Keywords: бронхіальна астма
бронхообструктивний синдром
діти
ранній вік
імунітет
бронхиальная астма
бронхообструктивный синдром
дети
ранний возраст
иммунитет
asthma
bronchial obstruction
children
early age
the immune system
Issue Date: 2013
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: У роботі проведений аналіз діагностичного значення показників клітинної (CD3, CD4, CD8) та гуморальної ланки імунітету (IL-4, Ig E) у верифікації бронхіальної астми (БА) у дітей раннього віку з першими проявами бронхообструктивного синдрому (БОС). І клінічну групу становили 60 дітей раннього віку, хворих на БА, до II групи увійшли 40 дітей із обструктивним бронхітом (ОБ). За основними клінічними характеристиками групи були зіставлені. Дослідження проводилося за методом «дослід-контроль». У дітей I групи спостереження відзначено збільшення співвідношення СD4/ СD8 (>2,0), Ig E, (>300 МО/мл) тенденція до збільшення IL-4 щодо представників групи порівняння. Значення СD4/СD8 > 2,0 із чутливістю 86%, специфічністю 71% вказує на діагноз БА у дітей раннього віку з першими епізодами БОС. Визначення рівня загального Ig Е (більше 300 МО/мл) та IL – 4 (більше 40 пкг/мл) варто розглядати як чутливі (82,3% - 80%) та помірноспецифічні (63% - 52,3%) додаткові діагностичні критерії верифікації БА в ранньому дитячому віці при перших проявах БОС.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13656
Appears in Collections:Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
014.pdf256.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.