Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13567
Title: Дезинфікуюча дія окремих моно- та біс-четвертинних амонієвих сполук похідних біологічно активних амінів – дикаїну та димедролу
Authors: Бойчук, Тарас Миколайович
Бурденюк, Іван Павлович
Мислицький, Валентин Францович
Чорноус, Віталій Олександрович
Keywords: четвертинні амонієві сполуки похідні дикаїну та димедролу
дезинфікуюча дія
фенольний коефіцієнт
резистентність мікроорганізмів
четвертичные аммониевые соединения производные дикаина и димедрола
дезинфицирующее действие
фенольный коэффициент
резистентность микроорганизмов
quaternary ammonium compounds
derivatives of dicain and dimedrol
disinfecting effect
phenolic coefficient
resistance of microorganisms
Issue Date: 2017
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Мета роботи - дослідити дезинфікуючі властивості заново синтезованих препаратів класу моно- та біс-четвертинних похідних біологічно активних амінів - дикаїну та димедролу у порівнянні з дезинфікуючою дією стандартних водних розчинів фенолу, відносно інфікованих мікроорганізмами тест-об'єктів. Матеріал та методи. Дослідження дезинфікуючої дії 0,01 -1,0% водних розчинів окремих моно- та бісчетвертинних амонієвих похідних дикаїну та димедролу проведено з використанням тест-об'єктів, інфікованих культурами мікроорганізмів (S. aureus АТСС-25923, Е.соli АТСС-25922, B.anthracaides свіжовиділений штамп). Досліди проведено згідно загально визнаної методики (ЦНІДІ, 1943). Контролем служили 0,25%-10% водні розчини фенолу. Результати. Досліджувані четвертинні амонієві похідні є активними дезинфікаторами. Більш вираженою дезинфікуючою дією володіє біс-четвертинна амонієва сполука похідна 2-диметиламіноетилового ефіра безгідролу 0,01% водні розчини цього препарату протягом 30 хвилин повністю стерин ізували тест-об'єкти інфіковані стаф'їлакоком та антракоїдною бацилою. Висновки. Не володіючи неприємним запахом і не пошкоджуючи поверхні дезинфікуючих об'єктів, безбарвні водні розчини амонієвих похідних дикаїну та димедролу володіють високою мірою дезинфікуючої дії порівняно з дією фенолу; заслуговують подальшого дослідження як дезинфікаторів у різних відділах медицини.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13567
Appears in Collections:Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.