Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13506
Title: Обгрунтування можливості застосування морфологічних методів дослідження для визначення процесів вільнорадикального окиснення біополімерів (огляд літератури)
Authors: Іліка, В.В.
Давиденко, Оксана Миколаївна
Тащук, Корній Григорович
Гарвасюк, О.В.
Keywords: вільнорадикальні процеси
морфологічні методи дослідження
свободнорадикальные процессы
морфологические методы
free radical processes
morphological methods of investigation
Issue Date: 2016
Publisher: Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Abstract: На підставі проведеного аналізу встановлено, що нині морфологічними методами можна вивчати і кількісно оцінювати окремі аспекти вільнорадикальних процесів: відносну концентрацію нітропероксидів (метод хемілюмінесценції з люмінолом на заморожених гістологічних зрізах у поєднанні з комп'ютерною оцінкою інтенсивності світіння), окиснювальну модифікацію білків (гістохімічна реакція на "кислі" та "основні" білки з бромфеноловим синім за Mikel Calvo у поєднанні з мікроспектрофотометрією за коефіцієнтом R/B), окиснення сульфгідрильних груп (гістохімічна фері-феріціанідна реакція за Ліллі в поєднанні з комп'ютерною мікроденситометрією), протиоксидантні речовини - сумарний глутатіон, глутатіон-8-трансфераза, протеїн Вс1-2 (імуногістохімічний метод у поєднанні з комп'ютерною мікроденситометрією).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13506
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf735.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.