Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13443
Title: ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ФІЗИЧНОЇ НАПРУГИ
Other Titles: ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ФИЗИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
IMMUNOLOGICAL INDICES OF PERIPHERAL BLOOD IN CHILDREN WITH EXERCISE-INDUCED BRONCHIAL ASTHMA
Authors: Бойчук, Р.Р.
Білоус, В.В.
Колоскова, Олена Костянтинівна
Білоус, Т.М.
Гнатюк, Михайло Георгійович
Микалюк, Людмила Вікторівна
Keywords: діти
бронхіальна астма фізичної напруги
імунологічні показники
дети
бронхиальная астма физического напряжения
иммунологические показатели
children
exercise-induced bronchial asthma
immunological indices
Issue Date: Mar-2017
Publisher: Молодий вчений. № 3.1 (43.1), March, 2017.
Series/Report no.: ;УДК 616.23/.24-008.824.4-097:616.248-036-053.2
Abstract: Стаття присвячена вивченню імунологічних показників для виявлення особливостей перебігу бронхіальної астми фізичної напруги у 102 дітей шкільного віку. Відзначено, що у дітей із бронхіальною астмою фізичної напруги відмічена тенденція до виразнішої еозинофілії периферійної крові, а у групі хворих без бронхоспазму фізичної напруги – до нейтрофільного її характеру. Еозинофільний паттерн периферичної крові у І клінічній групі відмічений у 66,0% спостережень, а нейтрофільний – у 16,0% випадків, а в групі порівняння вказаний патерн крові визначався відповідно у 69,2% і 25,0% випадків (P>0,05). Водночас, це супроводжувалося виснаженням еозинофільних гранулоцитів, оскільки респіраторний резерв цих клітин більше 0,4% формазан-позитивних клітин у І клінічній групі визначався у 22,2% спостережень, а у групі порівняння – у 38,1% випадків. Разом із тим, імунорегуляторний індекс <1,0 ум. од. підвищував посттестову вірогідність наявності БАФН на 22,7%, а зменшення індексу стимуляції нейтрофілів – на 20,0%. Отже, у хворих на бронхіальну астму фізичної напруги відносно пацієнтів без значущого бронхоспазму фізичної напруги не виявлено суттєвих імунологічних відмінностей, хоча у цих дітей дещо частіше визначалися вищий вміст у крові імунокомпетентних лімфоцитів, виразніший дихальний резерв киснезалежної мікробіцидності нейтрофільних гранулоцитів крові й знижений еозинофільних лімфоцитів та вищий рівень вмісту в крові ІЛ-8.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13443
Appears in Collections:Статті. Кафедра соціальної медицини та ООЗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
імунологічні показники.pdf257.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.