Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13367
Title: Окисномодифіковані білки за гістохімічними даними у нирках і печінці щурів за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту
Authors: Роговий, Юрій Євгенович
Білоокий, О.В.
Keywords: окисномодифіковані білки
коефіцієнт R/B
неінфікований та інфікований жовчний перитоніт
нирки
печінка
окислительно-модифицированные белки
коэффициент R/B
неинфицированный и инфицированный желчный перитонит
почки
печень
oxidation-modified proteins
R/B coefficient
uninfected and infected bile peritonitis
kidneys
liver
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Abstract: У дослідах на 76 білих нелінійних щурах-самцях за інфікованого і неінфікованого жовчного перитоніту показано підвищення ступеня окисномодифікованих білків у нирках та печінці щурів за коефіцієнтом R/B, який зростав у проксимальних, дистальних відділах нефрону, збірних канальцях сосочка нирок та в цитоплазмі гепатоцитів. Водночас, за інфікованого жовчного перитоніту виявлені більш істотні порушення по відношенню до неінфікованого патологічного процесу.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13367
Appears in Collections:Статті. Кафедра патологічної фізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf710.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.