Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13362
Title: Морфогенез порожньої та клубової кишок у ранньому періоді онтогенезу людини
Authors: Антонюк, Ольга Петрівна
Keywords: ембріогенез
порожня кишка
клубова кишка
людина
эмбриогенез
тощая кишка
подвздошная кишка
человек
embryogenesis
jejunum
ileum
human
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Abstract: На серіях послідовних гістологічних і топографоанатомічних зрізів 27 зародків і передплодів людини 4,0-79,0 мм тім’яно-куприкової довжини встановлено, що закладка порожньої та клубової кишок відбувається внаслідок формування петель та вигинів (дивертикулів) первинної кишки, які виявляються на початку 5-го тижня внутрішньоутробного розвитку. Наприкінці 7-го тижня та початку 10-го тижня розвитку у зародків із первинної кишки відбувається інтенсивне диференціювання порожньої та клубової кишок. У передплодів 26,0-33,0 мм тім’яно-куприкової довжини можна розрізнити порожню та клубову кишки, які функціонально підготовлені до перистальтики.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13362
Appears in Collections:Статті. Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf391.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.