Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13358
Title: Характеристика морфологічних змін у хворих на хронічну венозну недостатність, ускладнену гнійно-некротичними процесами м’яких тканин
Authors: Польовий, Віктор Павлович
Сидорчук, Руслан Ігорович
Кучурян, Г.С.
Паляниця, Андрій Семенович
Keywords: гнійно-некротичний процес
хронічна венозна недостатність
морфологічні зміни
місцевий сорбент
гнойно-некротический процесс
хроническая венозная недостаточность
морфологические изменения
местный сорбент
purulent necrotic process
chronic venous insufficiency
morphological changes
local sorbent
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Abstract: Місцеве лікування гнійно-некротичних процесів м’яких тканин залишається вкрай складним завданням, особливо у випадку обтяження загального стану хворих дисметаболічними порушеннями, у тому числі на тлі цукрового діабету, порушення гемоциркуляції, дії інших факторів, що пригнічують регенеративні та репаративні процеси, сприяють розвитку інфекції. Метою роботи є дослідити морфологічні зміни гнійно-некротичних процесів м’яких тканин при використанні місцевого сорбенту “Гентаксан”. Під час проведення досліджень виявлено, що в дослідній і контрольній групах гістологічно визначається зменшення набряку, клітинної інфільтрації, мікроциркуляторних розладів у крайовій ділянці рани в динаміці лікування. При використанні місцевого сорбенту “Гентаксан” і препарату “Актовегін”, на відміну від контрольної групи, зменшується тривалість фази ексудації, активніше відбувається зменшення ранової поверхні й утворення нової грануляційної тканини (р<0,05), відсутні вогнища деструкції і лізису новоутвореного епітелію.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13358
Appears in Collections:Статті. Кафедра загальної хірургії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf545.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.