Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13302
Title: Морфогенез варіантів форми піднижньощелепної протоки перед плодів і плодів людини
Authors: Табачнюк, Наталія Василівна
Keywords: піднижньощелепна протока
піднижньощелепна слинна залоза
передплід
плід
пренатальний онтогенез
людина
поднижнечелюстной проток
поднижнечелюстная слюнная железа
предплод
плод
пренатальный онтогенез
человек
submandibular ducts
submandibular salivary gland
prefetus
fetus
prenatal ontogenesis
human
Issue Date: 2014
Publisher: Клінічна анатомія та оперативна хірургія
Abstract: Із застосуванням методів макроскопії, мікроскопії, графічного та пластичного реконструювання, тонкого препарування під контролем бінокулярної лупи, морфометрії на 111 об’єктах (60 передплодах людини 7-12 тижнів внутрішньоутробного розвитку (ВУР) та 51 плоду 4-10 місяців ВУР) вивчено варіанти форми піднижньощелепної протоки та частота її проявів у передплодів та плодів людини. Вперше запропоновано систематику варіантів форми піднижньощелепної протоки (ductus submandibularis) у пренатальному онтогенезі людини з визначенням її як: пряма, дугоподібна та S-подібна. У групі об’єктів дослідження найчастіше (76 випадків, або 68,47%) наявною є пряма форма піднижньощелепних проток; майже в три рази менше має місце дугоподібний варіант форми піднижньощелепних проток (26 випадків, або 23,42%); як варіант форми – S-подібну форму піднижньощелепної протоки – спостерігали ще рідше (9 випадків, або 8,11%).
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13302
Appears in Collections:Статті. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.