Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1311
Title: Гігієнічна оцінка індивідуальної схильності до ізольованого та комбінованого впливу диметоату та нітрату натрію
Authors: Власик, Леонід Іванович
Коротун, О.П.
Keywords: диметоат
нітрат натрію
біомаркер схильності
біомаркер ефекту
диметоат
нитрат натрия
биомаркер восприимчивости
биомаркер эффекта
dimetoat
sodium nitrate
susceptibility biomarker
effect biomarker
Issue Date: 2008
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: В експерименті на статевозрілих білих щурах із різним типом ацетилювання вивчались особливості інтоксикації диметоатом, нітратом натрію та їх комбінованої дії на рівні порогових доз. Показано, що „швидкий” тип метаболізму є біомаркером схильності до інтоксикацій вказаними сполуками, що проявляється більшою метгемоглобінемією, пригніченням активності холінестерази та ознаками ураження печінкової тканини.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1311
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.