Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13073
Title: Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням лазерно-індукованої флуоресценції полікристалічних плівок ліквору
Authors: Бачинський, Віктор Теодосович
Гараздюк, Марта Славівна
Ванчуляк, Олег Ярославович
Ушенко, Олександр Григорович
Ушенко, Юрій Олександрович
Ушенко, Володимир Олександрович
Дуболазов, Олександр Володимирович
Прідій, Олександр Георгійович
Keywords: лазерна поляриметрія
ліквор
давність настання смерті
Issue Date: 2017
Publisher: Деклараційний патент України на корисну модель 116073 U від 10.05.2017, Бюл. №9
Abstract: Спосіб азимутально-інваріантного визначення давності настання смерті за поляризаційним картографуванням лазерно-індукованої флуоресценції полікристалічних плівок ліквору трупа людини включає оцінку дегенеративних змін. Для оцінки таких змін проводять опромінювання полікристалічної плівки ліквору правоциркулярно поляризованим випромінюванням з довжиною хвилі 0,441 мкм. За допомогою мікрооб'єктива проектують флуоресцентне зображення крізь смуговий інтерференційний світлофільтр та аналізатор, вісь пропускання якого для кожного зображення обертають на кути 0°, 90°, +45° i -45° відносно площини падіння, вимірюють відповідні рівні інтенсивності, за якими визначають розподіли величини азимута поляризації флуоресцентного зображення полікристалічної плівки ліквору, обчислюють статистичні моменти 3-го і 4-го порядків, які характеризують такі розподіли, виявляють часову динаміку зміни статистичних параметрів, згідно з якою судять про давність настання смерті.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13073
Appears in Collections:Патенти. Кафедра судової медицини та медичного правознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116073.pdfпатент237.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.