Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12943
Title: РАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ, ПРАВА ТА ВЛАДИ У ФІЛОСОФІЇ ФРЕНСІСА БЕКОНА
Authors: Мойсей, Антоній Аркадійович
Скрицька, Наталія Василівна
Keywords: мораль
право
природне право
правові норми
політика
влада
суспільство
розум
етика
людина
morality
law
natural law
policy
power
society
mind
ethics
person
Issue Date: 2017
Publisher: The scientific heritage (Budapest, Hungary), No 12 (12) (2017) Р. 56-60
Abstract: This article considers social and political views of English philosopher Francis Bacon. He laid the foundations of the new philosophy of rationalism and initiated the theoretical foundations of political and legal relations which has based on the freedom and mind. Only law has supreme power and it should define the human freedom. Society has to meet the demands of citizens. Referring to the ancient thinkers Fr. Bacon creates new concept of ethics. The subject of ethics is the human freedom and morality. But ethical principles should always proceed from the practical life. The aim of article is to research social and political views of Francis Bacon on the base of policy, law and power as the main concepts of formation of the rightful society.У статті досліджуються суспільно-політичні погляди англійського філософа, представника емпіризму Френсіса Бекона. Ф. Бекон, будучи представником емпіричного методу пізнання, заклав раціоналістичні традиції нової науки та водночас започаткував теоретичні основи політико-правових відносин, що ґрунту- ються на свободі та розумі. Лише закон має найвищу силу та повинен визначати свободу людини. Суспі- льство з необхідністю має відповідати запитам громадян. Звертаючись до суспільних поглядів античних мислителів, Ф. Бекон створює новий “концепт” етики. Предметом етики є людська воля та мораль. Однак етичні принципи завжди повинні виходити з основ практичного життя. Передумовою істинного знання є об’єктивне сприйняття дійсності на основі розуму. Суспільні інтереси ставляться вище індивідуальних. Лише на основі суспільної моралі створюються зага- льні основи політики та влади. Об’єктом дослідження виступають поняття політики, права та влади у філософії Френсіса Бекона. Предметом дослідження є взаємозв’язок між суспільними поняттями на основі моралі та раціональ- ного сприйняття дійсності.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12943
ISSN: 9215 — 0365
Appears in Collections:Статті. Кафедра суспільних наук та українознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12 (12) Р. 1. раціональні основи політики.pdf1.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.