Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12677
Title: Дисфункція ендотелію при шлунково-стравохідному рефлексі у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
Authors: Дудка, Інна Володимирівна
Keywords: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
хронічне обструктивне захворювання легень
ендотелій
гемостаз
фібриноліз
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
хроническое обструктивное заболевание легких
эндотелий
гемостаз
фибринолиз
gastroesophageal reflux disease
chronic obstructive pulmonary disease
endothelium
hemostasis
fibrinolysis
Issue Date: 2015
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: У статті викладені результати дослідження функціонального стану ендотелію за умов поєднаного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Встановлено, що загострення хронічного обструктивного захворювання легень супроводжується активацією індуцибельної NO-синтази та істотною гіперпродукцією монооксиду нітрогену, що є передумовою розвитку шлунково-стравохідного рефлюксу. Підсилення NO-залежної релаксації нижнього сфінктера стравоходу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, разом із встановленим підсиленням агрегаційних властивостей крові, активацією факторів коагуляційного гемостазу та гальмуванням фібринолізу, є важливими ланками потенціювання розвитку ендоскопічно позитивної ГЕРХ.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12677
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf266.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.