Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12673
Title: Медикаментозна корекція дисбалансу антиоксидантної системи крові в осіб літнього віку з поліорганною патологією
Authors: Трефаненко, Ірина Валентинівна
Павлюкович, Наталія Дмитрівна
Воєвідка, Оксана Степанівна
Рева, Тетяна Василівна
Keywords: ішемічна хвороба серця
хронічний некалькульозний холецистит
літній вік
пероксидне окиснення ліпідів
антиоксидантний захист
кверцетин
аторвастатин
ишемическая болезнь сердца
хронический некалькулезный холецистит
пожилой возраст
перекисное окисление липидов
антиоксидантная защита
кверцетин
аторвастатин
ischemic heart desease
chronic cholecystitis
old age
oxidization of peroxide of lipids
antioxygent defence
Quercetin
atorvostatin
Issue Date: 2015
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: В осіб літнього віку з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця та хронічного некалькульозного холециститу виявлені зміни в системі антиоксидантного захисту на тлі оксидантного стресу. Встановлено можливість усунення дисбалансу між процесами пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в осіб із поєднаною патологією. Застосування в комплексному лікуванні кверцетину та аторвастатину в осіб літнього віку з поєднаним перебігом ІХС та ХНХ сприяє зменшенню рівня в крові продуктів окисної модифікації білків та ліпідів. Комплексне лікування ІХС та ХНХ із включенням кверцетину та аторвастатину призводить до зниження у хворих продуктів вільно-радикального окиснення ліпідів за рахунок зменшення в крові ізольованих подвійних зв’язків і кетодієнових та спряжених триєнів. Також відбувається стабілізація глутатіонової ланки антирадикального захисту за рахунок зменшення його використання глутатіонтрансферазою та глутатіонпероксидазою.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12673
Appears in Collections:Санітарно-просвітницька робота

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdf256.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.