Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12658
Title: Заснування Чернівецького державного медичного інституту (1944-1946 рр.)
Authors: Бойчук, Тарас Миколайович
Мойсей, Антоній Аркадійович
Keywords: Чернівецький державний медичний інститут
Буковинський державний медичний університет
лікувально-медичний центр
науково-медичний потенціал
науково-дослідна робота
методична комісія
професорсько-викладацький склад
вступна кампанія
навчальний корпус
клінічна база
організація кафедр
студентське наукове товариство
Черновицкий государственный медицинский институт
Буковинский государственный медицинский университет
лечебно-медицинский центр
научно-медицинский потенциал
научно-исследовательская работа
методическая комиссия
профессорско-преподавательский состав
вступительная кампания
учебный корпус
клиническая база
организация кафедр
студенческое научное общество
Chernivtsi State Medical Institute
Bucovinian State Medical University
medical center
scientific and medical potential
scientific research
methodical committee
teaching staff
admission campaign
educational building
clinic base
organization of the departments
students’ scientific society
Issue Date: 2015
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: У статті робиться спроба аналітичного та синтезуючого підходу до розгляду і висвітлення історії організації й розвитку Чернівецького державного медичного інституту в 1944-1946 рр.: умови, в яких організовувався вищий навчальний заклад; закріплення за інститутом будівель для розміщення теоретичних корпусів, клінічних баз; контингент студентів; призначення першого адміністративного, професорсько-викладацького складів, навчально-допоміжного персоналу; організація кафедр; навчально-виховний процес,наукова та лікувально-профілактична діяльність закладу тощо.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12658
Appears in Collections:Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63.pdf4.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.