Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12573
Title: Вплив наночастинок срібла декаедричної форми на стан системи про- та антиоксидантного захисту у щурів
Authors: Андрійчук, Надія Йосипівна
Власик, Леонід Іванович
Keywords: наночастинки срібла
антиоксидантна система
дозозалежність
наночастицы серебра
антиоксидантная система
дозозависимость
silver nanoparticles
dose-dependence
antioxidant system
Issue Date: 2015
Publisher: Буковинський медичний вісник
Abstract: Проведена оцінка змін біохімічних показників крові та печінки піддослідних щурів, що виникли внаслідок підгострого впливу наночастинок срібла (НЧС) декаедричної форми, отриманих методом фотостимульованого синтезу. У результаті внутрішньоочеревинного уведення щурам срібних нанодекаедрів розміром 45 нм у дозах 5 та 10 мг/кг спостерігали дозозалежне зростання малонового альдегіду (МА) та різно-направлених змін активностей каталази (КАТ) та глутатіонпероксидази (ГП) у крові та печінці тварин. Виявлені зміни активності ГП, КАТ та рівня МА свідчать про розбалансування адаптаційних механізмів організму, що може бути пов’язаним із наростанням оксидативного стресу. Крім цього, внутрішньоочеревинне уведення НЧС декаедричної форми розміром 45 нм різних доз призводило до вираженого дозозалежного зростання активності лужної фосфатази та холестеролу.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12573
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf312.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.