Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/125
Title: Динаміка регіонарної скоротливості міокарда як маркер формування його пошкоджень, оцінка ефективності лікування
Authors: Іванчук, Павло Романович
Keywords: регіонарна скоротливість міокарда
ішемічна хвороба серця
гіпертонічна хвороба
лікування
Issue Date: 27-Jan-2004
Publisher: Буковинська державна медична академія
Abstract: Іванчук П.Р. Динаміка регіонарної скоротливості міокарда як маркер формування його пошкоджень, оцінка ефективності лікування. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія. – Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, Київ, 2003. Використано клініко–діагностичний комплекс (ехокардіографія з визначенням регіонарної скоротливості міокарда лівого та правого шлуночків, лівого та правого передсердь, навантажувальної антиортостатичної проби з підніманням нижніх кінцівок на 30°–45°, медикаментозний стрес–тест) у 170 пацієнтів зі стабільною стенокардією напруги III функціонального класу з та без супутньої гіпертонічної хвороби І, інфарктом міокарда, з моменту виникнення якого пройшло 35 діб, та практично здорових осіб з метою встановлення особливості регіонарної скоротливості міокарда чотирьох камер серця в залежності від встановленого діагнозу, локалізації та глибини ушкодження, стану коронарного резерву, наявності ремоделювання лівого шлуночка. Проведено порівняльний аналіз впливу гострого однократного прийому еналаприлу малеату та ніфедипіну–ретард на показники регіонарної скоротливості міокарда всіх камер серця.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/125
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ivanchuk_Dynamika rehionarnoi.pdf199.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.