Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12192
Title: Ефекти застосування кверцетину за умов підгострого впливу свинцю ацетату в щурів із різним типом ацетилювання
Authors: Петринич, Володимир Володимирович
Власик, Леонід Іванович
Keywords: кверцетин
ацетилювання
свинцю ацетат
окиснювальна модифікація білків
пероксидне окиснення ліпідів
антиоксидантний захист
кверцетин
ацетилирование
свинца ацетат
окислительная модификация белков
перекисное окисление липидов
антиоксидантная защита
quercetin
acetylation
lead acetate
oxidative modification of proteins
lipid peroxidation
antioxidant protection
Issue Date: 2013
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Вивчено вплив кверцетину на показники пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), антиоксидантного захисту (АОЗ) й окиснювальної модифікації білків (ОМБ) у крові та печінці в статевозрілих щурів за умов підгострого впливу ацетату свинцю з урахуванням типу ацетилювання. Встановлено, що застосування кверцетину при введенні свинцю ацетату в дозі 15,5 мг/кг (1/16 ДЛ50) в крові статевозрілих щурів як з „повільним” так і з „швидким” типами ацетилювання порівняно з щурами, яким вводили лише свинцю ацетат, зумовлює протективні ефекти, що проявляється вірогідним зниженням показників ОМБ, ПОЛ, активності каталази, підвищенням активності глутатіонпероксидази (ГП), рівня HS-груп, гемоглобіну, а у „швидких” – і загального білку. У печінці щурів введення кверцетину зумовило вірогідне зниження ОМБ лише у „повільних” тварин, а у „швидких” – зниження малонового альдегіду (МА), зростання активності ГП та рівня HS-груп.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12192
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Петринич Власик 2,13.pdf316.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.