Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12122
Title: Морфометрична характеристика р53+ нервових та гліальних клітин різних часток великих півкуль при експериментальному цукровому діабеті, ускладненому ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку
Authors: Кметь, Тарас Ігорович
Keywords: цукровий діабет
ішемія-реперфузія головного мозку
апоптоз
сахарный диабет
ишемия-реперфузия головного мозга
апоптоз
diabetes mellitus
ischemia-reperfusion of the brain
apoptosis
Issue Date: 2015
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: В експериментальних дослідженнях на білих щурах-самцях із тримісячним цукровим діабетом вивчено в динаміці вплив ішемії-реперфузії головного мозку на морфометричні показники р53+ нервових та гліальних клітин різних часток кори великих півкуль. Встановлено, що двобічна каротидна ішемія-реперфузія зумовлює найбільш виражений дисбаланс морфометричних показників білка р53+ - нейроцитів кори лобової частки півкуль головного мозку в ранньому постішемічному періоді та р53+-нервових і гліальних клітин кори тім’яної частки у віддаленому терміні ішемії-реперфузії. У лабораторних тварин зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом спостерігається зростання площі, коефіцієнтів форми та елонгації р53+-нейроцитів кори тім’яної частки півкуль головного мозку. Доведено, що цукровий діабет спричиняє зниження коефіцієнтів форми та елонгації р53+-нервових клітин неокортекса тім’яної частки півкуль за умов ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку в обидва терміни спостереження.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12122
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЕП 4-15.pdf294.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.