Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12049
Title: Особливості морфометричної реакції bcl-2+ клітин кори скроневої частки півкуль у ранньому та віддаленому періодах ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку щурів із цукровим діабетом
Authors: Кметь, Тарас Ігорович
Keywords: цукровий діабет
сахарный диабет
Bcl-2+-нейроциты и глиоциты
ішемія
Bcl-2+-нейроциты и глиоциты
diabetes mellitus
ischemia
Bcl-2+-nerve and glial cells
Issue Date: 2016
Publisher: Клінічна та експериментальна патологія
Abstract: Вивчено особливості впливу каротидної ішемії з реперфузією різної тривалості на динаміку реакції морфометричних параметрів Bcl-2+-нервових та гліальних клітин кори скроневої частки головного мозку в щурів з експериментальним цукровим діабетом. Показано, що у щурів-самців без порушення вуглеводного обміну короткотривала двобічна каротидна ішемія з одногодинною реперфузією модифікує площу, еквівалентний діаметр та коефіцієнт форми Bcl-2+-нейроцитів кори скроневої частки головного мозку. На 12-ту добу ішемії-реперфузії відмічається зростання площі Bcl-2+-гліальних клітин і коефіцієнта форми Bcl-2+-нервових клітин. У тварин із цукровим діабетом спостерігається зростання площі та коефіцієнта елонгації Bcl-2+-імунореактивного матеріалу гліоцитів скроневої частки неокортексу і зниження коефіцієнту форми Bcl-2+-нейронів. Доведено, що тримісячний стрептозотоцин-індукований діабет модифікує реакцію морфометричних параметрів Bcl-2+-нейроцитів кори скроневої частки в ранньому терміні спостереження за рахунок зміни еквівалентного діаметру, у пізньому – за рахунок коефіцієнтів форми та елонгації; реакція гліоцитів модифікована в обох періодах ішемії-реперфузії за рахунок останніх.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12049
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КЕП 3-16.pdf687.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.