Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12035
Title: Динаміка змін щільності розташування та морфометричних параметрів клітин кори скроневої частки півкуль головного мозку при каротидній ішемії-реперфузії в щурів з експериментальним цукровим діабетом
Authors: Бойчук, Тарас Миколайович
Кметь, Тарас Ігорович
Keywords: головний мозок
ішемія-реперфузія
цукровий діабет
нейрони
глія
апоптоз
головной мозг
ишемия-реперфузия
сахарный диабет
нейроны
глия
апоптоз
brain
ischemia-reperfusion
diabetes mellitus
neurons
glia
apoptosis
Issue Date: 2014
Publisher: Вісник Вінницького національного медичного університету
Abstract: Вивчено динаміку ефектів неповної глобальної ішемії-реперфузії головного мозку на щільність розташування та морфометричні параметри нейро- і гліоцитів кори скроневої частки мозку щурів без цукрового діабету та з наявністю останнього. Встановлено, що у тварин без діабету після 20-хвилинної каротидної ішемії з одногодинною реперфузією знижується щільність розташування нервових клітин, а на 12-ту добу постішемічного періоду – знижується щільність нейро- і гліоцитів та підвищується щільність апоптичних клітин. У щурів із цукровим діабетом у даному відділі головного мозку зменшується щільність нервових та гліальних клітин та зростає – апоптичних. У тварин зі стрептозотоцин-індукованим діабетом у пізньому періоді ішемічно-реперфузійного пошкодження мозку зменшується щільність розташування нейроцитів стосовно показників за діабету, а гліальних і апоптично змінених клітин – у динаміці спостереження.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12035
Appears in Collections:Статті. Кафедра гігієни та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вінниця.pdf132.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.