Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11912
Title: Aspects of development of leader creative thinking of a medical student at the undergraduate level of medical education
Other Titles: Аспекти розвитку лідерського креативного мислення студента на додипломному рівні медичної освіти
Authors: Sydorchuk, Aniuta
Moskaliuk, Vasyl
Sydorchuk, Leonid
Keywords: медицина
освіта
лідер
особистість
розвиток
креативність
мислення
Буковинський державний медичний університет
Issue Date: Oct-2016
Publisher: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруюва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – 468 с.
Series/Report no.: № 5 (59);с. 204-2011
Abstract: Мета дослідження – розкрити найкращі шляхи розвитку лідерського креативного мислення на додипломному рівні медичної освіти. Використана методологія дескриптивного аналітичного дослідження, заснованого на власному досвіді з 2005 по 2015 рр. з іноземними студентами-медиками на додипломному рівні, які вивчають дисципліни «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія інфекційних хвороб», «Тропічна медицина і клінічна паразитологіѐ» у вищому державному закладі «Буковинський державний медичний університет» (Чернівці, Західна Україна, Східна Європа). Креативне мисленнѐ лідера є необхідною й важливою частиною інноваційної педагогіки сьогодні. Студенти-медики активно демонструять свої кращі творчі здібності в межах університетських заходів – санітарно-просвітницьких студентських акцій, круглих столів, присвячених міжнародним дням гепатиту, малярії, ВІЛ тощо, що створяє більш високий рівень компетентності. Існує багато методик длѐ розвитку творчих здібностей і гнучкості когнітивних процесів: мозковий штурм, кейс-методика, метод мікро-реальності, латеральний метод мислення тощо. Лідерські навички і творче мислення є орієнтирами для якісної медичної освіти.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11912
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-split-merge.pdf916.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.