Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10999
Title: РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ МАТРИЧНОЇ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ 2 В ЕНДОМЕТРІОЗНИХ ВОГНИЩАХ У ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ АСОЦІЙОВАНИМ З БЕЗПЛІДДЯМ
Other Titles: РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ МАТРИЧНОЙ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 2 В ЭНДОМЕТРИОЗНЫХ ОЧАГАХ У ЖЕНЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ АССОЦИИРОВАННЫМ С БЕСПЛОДИЕМ
THE ROLE AND PECULIARITIES OF EXPRESSION MATRIX METALLOPROTEINASE 2 IN ENDOMETRIOSIS TISSUE BY WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS COMBINED WITH INFERTILITY
Authors: Коваль, Галина Данилівна
Чоп'як, Валентина Володимирівна
Курченко, Андрій Ігорович
Курченко, Ігор Федорович
Keywords: эндометриоз
бесплодие
иммуногистохимия
матричные металлопротеиназы
ендометріоз
безпліддя
імуногістохімія
матричні метлопротеїнази
endometriosis
infertility
immunohystochemistry
matrix metalloproteinases
Issue Date: 2014
Publisher: Імунологія та алергологія. Наука і практика. – 2014. – №2. – С.27-30.
Abstract: Досліджено активність матричної металопротеїнази 2 (ММР2) на 20 зразках ектопічного ендометрію (ендометріозної тканини) у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям. Визначення активності ММР2 проводилося імуногістохімічним методом за стандартною методикою з використанням кролячих моноклональних антитіл проти людських ММР2. Встановлено підвищення активності ММП-2 в стромі ектопічного ендометрію на межі з підлеглою стромою очеревини, що супроводжувалось формуванням макрофагальних та лімфоцитарних інфільтратів. Таким чином, зроблено припущення, що підвищення активності ММП-2 у вогнищах ектопічного ендометрію сприяє ремоделюванню підлеглої строми і вторгненню ендометріоїдної тканини, підтримуючи інвазивність ендометріозного процесу і перешкоджаючи настанню вагітності.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10999
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-30.pdf215.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.