Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10881
Title: Динаміка експресії судинного ендотеліального фактору росту та інтенсивності десквамації ендотеліальних клітин у хворих на метаболічний синдром на тлі застосування селеніту натрію
Authors: Абрамова, Наталія Орестівна
Пашковська, Наталія Вікторівна
Курченко, Андрій Ігорович
Keywords: vascular endothelial growth factor
endothelial cells desquamation
sodium selenite
metabolic syndrome
сосудистый эндотелиальный фактор роста
десквамация эндотелия
селенит натрия
метаболический синдром
судинний ендотеліальний фактор росту
десквамація ендотелію
селеніт натрію
метаболічний синдром
Issue Date: 2014
Publisher: Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2014. – №1. – С.31-35.
Abstract: Вивчено залежність експресії судинного ендотеліального фактору росту (VEGF) та інтенсивності десквамації ендотеліальних клітин у пацієнтів з метаболічним синдромом залежно від індексу маси тіла. Виявлено достовірне підвищення вмісту VEGF та кількості десквамованих ендотеліоцитів у досліджуваних групах порівняно з групою здорових осіб. Відмічено статистично значуще підвищення рівнів VEGF та циркулюючих ендотеліоцитів у сироватці венозної крові зі зростанням ступеню жиріння. З метою корекції VEGF та інтенсивності десквамації ендотелію призначався препарат селеніту натрію на тлі прийому базисної терапії. Встановлено статистично значуще зниження експресії VEGF та інтенсивності десквамації ендотелію в осіб, які отримували селеніт натрію.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10881
Appears in Collections:Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdf5.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.