Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10825
Title: Використання сучасних комп’ютерних технологій для інформаційного забезпечення навчального процесу у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»
Other Titles: The use of modern computer technologies for information support of educational process in Higher State Educational Establishment of Ukraine "Bukovinian State Medical University "
Authors: Навчук, Ігор Васильович
Навчук, Галина Василівна
Issue Date: 12-May-2016
Publisher: Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевсько-го. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – Т. 1. – 348 с.
Abstract: У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення освітнього процесу у Вищому державному навчальному закладі України "Буковинський державний медичний університет" під час підготовки медичних фахівців різних спеціальностей, причому як на додипломному, так і післядипломному рівнях. Обґрунтовано впровадження сучасних інформаційних технологій для забезпечення новітніх умов навчання, форм подання програмного матеріалу, зокрема організації самостійної пізнавальної діяльності.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10825
ISSN: УДК 378.018.43:004]:378.4:61(477.85)
Appears in Collections:Статті. Кафедра соціальної медицини та ООЗItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.