Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10563
Title: 4. Методика визначення модифікованим методом серійних розведень протигрибкової дії композицій нітрату срібла та малорозчинних нових синтезованих похідних азолів
Authors: Яковичук, Н.Д.
Дейнека, С.Є.
Джуряк, В.С.
Бурденюк, І.П.
Грозав, А.М.
Issue Date: 2016
Publisher: МАТЕРIАЛИ 97-i пiдсумковоїнауковоїконференцiї професорсько-викладацького персоналу вищоrо державного навчальноrо закладу України «БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ» 15, 17, 22 лютого 2016 року
Citation: БДМУ
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10563
Appears in Collections:Тези. Кафедра мікробіології та вірусології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Работа4.pdf516.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.