Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10460
Title: Астма фізичного навантаження: клінічно-параклінічна ефективність профілактичного лікування дітей шкільного віку залежно від типу ацетилювання
Authors: Сажин, Сергій Іполітович
Ремовська, Наталя Михайлівна
Keywords: бронхіальна астма
діти
профілактична терапія
фенотип
контроль
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Молодий вчений;№ 1 (28), частина 3
Abstract: У статті наведені результати клінічно-параклінічної ефективності базисного лікування дітей, хворих на бронхіальну астму. Обстежено 46 пацієнтів шкільного віку з фенотипом астми фізичного навантаження. Встановлено, що частота неконтрольованої бронхіальної астми у дітей зі швидким типом ацетилювання на тлі протизапальної терапії є вірогідно вищою, ніж у паці-єнтів із повільними ацетиляторними процесами. Водночас, зниження абсолютного ризику наявності показнику лабільності бронхів вище 25% у дітей зі швидким ацетиляторним типом становило 44,4%, зниження відносного ризику – 57,1 при мінімальній кількості пацієнтів, яких необхідно пролікувати для досягнення одного позитивного результату – 1,7
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10460
Appears in Collections:Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сажин_Молодий вчений_2016-1.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.