Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10334
Title: Вікові особливості гепатотоксичної дії кадмію хлориду у щурів за субхронічної експозиції доз малої інтенсивності
Authors: Гордієнко, Віктор Веніамінович
Бойчук, Тарас Миколайович
Keywords: кадмію хлорид
інтоксикація
печінка
гістоструктура
вікові особливості
щури
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Буковинський медичний вісник
Series/Report no.: Буковинський медичний вісник;2015; Т.19; №1 (73)
Abstract: У щурів різного віку (статевонезрілі – 1,5 міс., статевозрілі – 5 міс.) у порівняльному аспекті дослі- джено інтегральні показники токсичної дії тривалої екс- позиції низьких доз кадмію хлориду (0,03 мг/кг, per os, 30 діб). Установлено, що за однакових умов експеримен- ту вразливішими до впливу токсиканту є молоді тварини в період статевого дозрівання. Порівняно з контрольни- ми приріст маси тіла за 30 діб у статевонезрілих тварин зменшився в 3,7 раза, у дорослих – у 2,3 раза. Вміст кад- мію в печінці молодих тварин зріс у 8,6 раза, у дорослих – у 3,5 раза. Зменшення масового коефіцієнта печінки, виявлений характер патоморфологічних змін її гістост- руктури свідчать про виразнішу гепатотоксичну дію кадмію хлориду в статевонезрілих тварин.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10334
Appears in Collections:Статті. Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bumv_2015_19_1_13 (3).pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.