Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/103
Title: Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини
Authors: Скорейко, Петро Михайлович
Keywords: лозоподібне сплетення
яєчкові вени
анатомія
плід
новонароджений
Issue Date: 24-May-2007
Publisher: Буковинський державний медичний університет
Abstract: Скорейко П.М. Анатомія лозоподібного сплетення та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. – Тернопільський державний ме¬дич¬ний університет імені І.Я.Горбачеського МОЗ України, Тернопіль, 2007. Дослідження присвячене вивченню топографо-анатомічних особи¬востей венозних лозоподібних сплетень та яєчкових вен у ранньому періоді онтогенезу людини. Завдяки застосуванню комплексу сучасних методів морфологічного дослідження проведене комплексне вивчення анатомії лозо¬подібних венозних сплетень і яєчкових вен та динаміки змін їх топографії у перинатальному періоді онтогенезу людини, уточнені, деталізовані та систематизовані авторські та відомі дані стосовно топографо-анатомічних особливостей венозної системи яєчка та її зв’язків з венами суміжних органів та структур. Одержало подальший розвиток вчення про перинатальну анатомію, просторово-часову динаміку становлення топографії та особли¬вості синтопії яєчкових вен і лозоподібного венозного сплетення. Найсуттє¬вішим результатом дослідження є вивчення мінливості яєчкових вен в ранньому періоді онтогенезу, її залежності від соматотипу та кутів впадання яєчкових вен у нижню порожнисту (справа) та ліву ниркову (зліва). Визна¬чені критичні періоди розвитку судинного русла яєчка. Вперше виготовлено детальні графічні реконструкції судин яєчка та сім’яного канатика різних періодів пренатального розвитку людини, які поглиблюють сучасні уявлення про їх просторово-часову організацію.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/103
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.