Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10165
Title: Синтез та дослідження антиоксидантних властивостей ({5-[(алкіл(арил)метил]-1-арил-1н-імідазол-4-іл}тіо)оцтових кислот
Authors: Чорноус, Віталій Олександрович
Паламар, Аліна Олександрівна
Грозав, Аліна Миколаївна
Яремій, Ірина Миколаївна
Вовк, Михайло Володимирович
Keywords: синтез
похідні імідазолу
({5-[(алкіл(арил)метил]-1-арил-1н-імідазол-4-іл}тіо)оцтові кислоти
антиоксидантна активність
Issue Date: 2015
Publisher: Ukrainian Biopharmaceutical journal
Series/Report no.: 37;2
Abstract: Розроблено препаративний метод синтезу ({5-[(алкіл(арил)метил]-1-арил-1н-імідазол-4-іл}тіо)оцтових кислот, який базується на однореакторному варіанті взаємодії [(1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо] оцтових кислот з первинними амінами з подальшим відновленням отриманих імінів натрію борогідридом. Структура синтезованих сполук підтверджена елементним аналізом і результатами вимірювань ІЧ-,ЯМР1Н- та хромато-мас-спектрів. Дослідження антиоксидантних властивостей в експериментах in vitro показали, що отримані речовини активні в діапазоні в діапазоні концентрацій 10-1 - 10-3 моль/л. Характер замісників в імідазольному циклі суттєво не позначається на антиоксидантному ефекті синтезованих сполук.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10165
ISSN: 2311-715X
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UBFZh2-15 (2).pdf277.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.