Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10146
Title: Вплив мелатоніну на окремі показники плазми крові щурів із алоксановим діабетом
Authors: Яремій, Ірина Миколаївна
Кушнір, Олександра Юріївна
Гоян, Анастасія Василівна
Keywords: мелатонін
алоксановий діабет
кров
щури
Issue Date: 2015
Publisher: Вісник Української медичної стоматологічної академії
Series/Report no.: Том 15;Випуск 4(52)
Abstract: Метою даної роботи було з’ясувати вплив екзогенного мелатоніну на рівень базальної глікемії, загальну антиоксидантну активність плазми крові, вміст загальних ліпідів, загального білка, окисно-модифікованих білків, молекул середньої маси та сечовини в плазмі крові щурів із алоксановим цукровим діабетом за умов природнього рівнодення. Згідно отриманих результатів, у крові алоксандіабетичних щурів рівень базальної глікемії був у двічі вищим порівняно з показниками інтактних щурів. У плазмі крові щурів із явним цукровим діабетом зросли уміст загальних ліпідів, молекул середньої маси, окисно-модифікованих білків та сечовини відповідно порівняно з показниками тварин контрольної групи. Уміст загального білка й антиоксидантну активність плазми крові діабетичних щурів були відповідно нижчими від показників інтактного контролю. Щоденне впродовж 14 діб уведення алоксандіабетичним щурам мелатоніну зумовило зниження (порівняно з контролем) рівня базальної глікемії та сприяло нормалізації вмісту загальних ліпідів, загального білка, окисно-модифікованих білків, антиоксидантної активності плазми крові, вмісту сечовини та молекул середньої маси.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10146
ISSN: 2077-1096
Appears in Collections:Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk stomat akad 2015.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.