Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1008
Title: Ефективність лікування хворих з рецидивами деструктивного туберкульозу з невідомою чутливістю збудника до антимікобактеріальних препаратів
Authors: Сливка, Віктор Іванович
Шаповалов, Валерій Петрович
Степаненко, Валерія Олексіївна
Квасницький, Б.І.
Keywords: туберкульоз
легені
рецидиви
хіміотерапія резистентність
туберкулез
легкие
рецидивы
химиотерапия
резистентность
tuberculosis
lungs
recurrences
resistancy
chemotherapy
Issue Date: 2009
Publisher: Клінічна та експерементальна патологія
Abstract: У 95 хворих з рецидивами легеневого процесу з феноменом клінічної первинної множинної резистентності мікобактерій туберкульозу (МБТ) до антимікобактеріальних препаратів вивчена ефективність режиму хіміотерапії з додатковим призначенням двох препаратів II ряду з групи фторхінолонів та аміноглікозидів. Встановлено, що вже на початковому етапі можна подолати феномен мультирезистентності та запобігти розвитку вторинної стійкості до препаратів. Рівень показника "невдача лікування" зменшився за мазком на 20%, за посівом та загоєнням каверн на 19,6% порівняно з традиційними схемами за ДОТС програми.
URI: http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1008
Appears in Collections:Статті. Кафедра фтизіатрії та пульмонології

Files in This Item:
File SizeFormat 
Slyvka_Efektyvnist.pdf436.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.