Browsing by Author Турубарова-Леунова, Н.А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-03-15Визначення особливостей ергометричної роботи серця та функціонального стану міокарда у пацієнтів зі стабільною стенокардією напруженняГречко, С.І.; Тащук, В.К.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Амеліна, Т.М.; Аль Салама, М.В.
2012-04-26Викладання питань невідкладної допомоги при гострому коронарному синдромі: методичні аспектиТащук, В.К.; Поліщук, О.Ю.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Руснак, І.Т.
2013Вікові та гендерні особливості пацієнтів, що перенесли гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю, в умовах створення реєстрів малих міст УкраїниТащук, Віктор Корнійович; Ілащук, Тетяна Олександрівна; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Ілащук, Ігор Іванович; Тащук, В.К.; Илащук, Т.А.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Илащук, И.И.; Tashchuk, V.K.; Ilashchuk, Т.О.; Turubarova-Leunova, N.A.; Ilashchuk, I.I.
2012-05-25Гемодинамічні маркери оцінки перебігу гострого інфаркту міокарда та артеріальної гіпертензії в умовах створення реєстрів малих міст УкраїниТащук, В.К.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Гінгуляк, О.М.; Амеліна, Т.М.
2012Гострий інфаркт міокарда: оптимізація діагностичних підходів в умовах створення реєстрів малих міст УкраїниТащук, В.К.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Ілащук, Тетяна Олександрівна; Малішевська, І.В.
2012-05-17До проблеми викладання дисципліни "Медична та соціальна реабілітація"Амеліна, Т.М; Полянська, О.С.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Гречко, С.І.
2019Електрокардіографічні маркери в диференціації ішемії і некоронарних ушкоджень серця у пацієнтів молодого вікуТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Маковійчук, І.О.; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Злонікова, К.М.; Дінова, О.П.; Анфілофієва, В.В.; Михайлова, Г.В.; Герасим, Н.Д.; Ковалишена, О.Я.; Дубінська, М.В.; Яковець, О.І.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Маковийчук, И.О.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Злоникова, Е.М.; Динова, О.П.; Анфилофиева, В.В.; Михайлова, Г.В.; Герасим, Н.Д.; Ковалышена, О.Я.; Дубинская, М.В.; Яковец, О.И.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, A.V.; Makoviichuk, I.O.; Turubarova-Leunova, N.A.; Zlonikova, K.M.; Dinova, O.P.; Anfilofiieva, V.V.; Mykhailova, G.V.; Gerasym, N.D.; Kovalyshena, O.Y.; Dubinska, M.V.; Yakovets, O.I.
2012-02-24Клініко-фізіологічні детермінанти перебігу гострого інфаркту міокарда в умовах створення реєстрів малих міст України: гендерні особливостіТащук, В.К.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Іванчук, Павло Романович; Абдуль, Р. К.
2019Некоронарні захворювання міокарда (аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка, синдром Уля/UHL) – можливості диференційної діагностикиТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Маковійчук, І.О.; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Дубінська, М.В.; Герасим, Н.Д.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Маковейчук, И.Е.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Дубинская, М.В.; Герасим, Н.Д.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, A.V.; Makoviichuk, I.O.; Turubarova-Leunova, N.A.; Dubinska, M.V.; Gerasym, N.D.
2019Некоронарні захворювання міокарда (міокардіальні містки, гіпертрофічна кардіоміопатія, вторинна ішемія) – право на існуванняТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Маковійчук, І.О.; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Дубінська, М.В.; Анфілофієва, В.В.; Герасим, Н.Д.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, О.В.; Маковейчук, И.О.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Дубинская, М.В.; Анфилофиева, В.В.; Герасим, Н.Д.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, A.V.; Makoviichuk, I.O.; Turubarova-Leunova, N.A.; Dubinska, M.V.; Anfilofieva, V.V.; Gerasym, N.D.
2002Особливості гемостазу у хворих на гострі коронарні синдроми під впливом антикоагулянтівТащук, В.К.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Леунов, В.В.
2014Плейотропні ефекти статинів в умовах лікування хворих на ішемічну хворобу серця за даними реєстру малих міст УкраїниТурубарова-Леунова, Н.А.; Тащук, В.К.; Амеліна, Т.М.
2005Стать-детерміновані гомеостазіологічні аспекти атерогенезуТащук, В.К.; Ілащук, Тетяна Олександрівна; Владковський, І.К.; Гречко, С.І.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Поліщук, О.Ю.; Іванчук, Павло Романович; Шилов, М.В.
2013Хронобіологічна мотивація розвитку гострого інфаркта міокарда – зміни ліпідного обміну та функціонального стану міокардаТащук, Віктор Корнійович; Бачинська, І.В.; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Поліщук, Олександр Юрійович; Тащук, В.К.; Бачинская, И.В.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Полищук, А.Ю.; Tashchuk, V.K.; Bachynska, I.V.; Turubarova-Leunova, N.A.; Polishchuk, O.Yu.
2012-03-15Шляхи оптимізації діагностичних підходів на ранніх стадіях гострого коронарного синдромуТурубарова-Леунова, Н.А.; Тащук, В.К.; Гречко, С.І.; Абдуль, Р. К.
2011Ішемічна хвороба серця та метаболічний синдром: особливості гемодинамікиТащук, В.К.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Ілащук, Т.О.; Малишевська, І.В.; Леунов, В.В.
2012-05-17Ішемічні впливи формування аритмогенезу згідно з реєстром Північної БуковиниТащук, В.К.; Іванчук, Павло Романович; Турубарова-Леунова, Н.А.; Гінгуляк, О.М.