Browsing by Author Соколенко, А.А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Cекреторна активність адипоцитів та вміст ліпідів у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з ожирінням під впливом лікування і поліморфізму генівСоколенко, А.А.
2014Адипокіни та ліпідний профіль у хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння з урахуванням генетичної компонентиСоколенко, Аліна Андріївна; Соколенко, А.А.; Sokolenko, A.A.
2014Асоціація поліморфізму генів ACE (I/D) та eNOS (894G>T) із системною запальною відповіддю, дисфункцією ендотелію у хворих із гострим інфарктом міокарда: зміни під впливом лікуванняУрсуляк, Ю.В.; Сидорчук, Л.П.; Крикливець, Л.Г.; Білецький, С.В.; Петринич, О.А.; Соколенко, А.А.
2014Асоціація поліморфізму генів АСЕ (I/D) та eNOS (894G>T) із клінічно-демографічними показниками у хворих на гострий коронарний синдромУрсуляк, Ю.В.; Сидорчук, Л.П.; Соколенко, А.А.
2014Асоціація поліморфізму генів АСЕ (І/D) та eNOS (894G>T) із клінічно-демографічними показниками у хворих на гострий коронарний синдромУрсуляк, Ю.В.; Сидорчук, Л.П.; Соколенко, А.А.
2016Асоціація поліморфізму генів АСЕ (І/D) ТА ENOS (894G>T) із системною запальною відповіддю, дисфункцією ендотелію у хворих на гострий інфаркт міокарда, зміни під впливом лікуванняСидорчук, Л.П.; Урсуляк, Ю.В.; Яринич, Ю.М.; Соколенко, А.А.
2016ВПЛИВ АЛОКІНУ- АЛЬФА НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ВІЛ-АСОЦІЙОВАНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇМоскалюк, В.Д.; Соколенко, М.О.; Соколенко, А.А.; Бойко, Ю.І.; Кривецька, С.С.
2016ВПЛИВ ГЕРПЕСВІРУСІВ НА ІМУННИЙ СТАТУС ПАЦІЄНТІВ, НЕІНФІКОВАНИХ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮСоколенко, М.О.; Москалюк, В.Д.; Соколенко, А.А.
2020Вплив лікування артеріальної гіпертензії і ожиріння залежно від поліморфізму генів та з огляду на секреторну активність адипоцитівСоколенко, А.А.
2024Вплив ліпідів на молекулярно-генетичні показники у хворих на артеріальну гіпертензію та ожирінняСоколенко, А.А.
2015Генетичні детермінанти змін периферійної гемодинаміки з урахуванням маси тіла та ступенів ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензіюСоколенко, Аліна Андріївна; Соколенко, А.А.; Sokolenko, A.A.
2012Генетичні та патофізіологічні механізми впливу ангіотензин-перетворювального ферменту (АПФ) та монооксиду нітрогену (NO) на геометричну модель лівого шлуночка у патогенезі артеріальної гіпертензіїГаборець, І.Ю.; Сидорчук, Л.П.; Урсуляк, Ю.В.; Сидорчук, А.Р.; Кушнір, О.В.; Білецький, С.В.; Іващук, Сергій Іванович; Сидорчук, Р.І.; Соколенко, А.А.; Сидорчук, І.Й.
2015Епідеміологічна характеристика ВІЛ-інфекції на БуковиніМоскалюк, В.Д.; Соколенко, М.О.; Лесюк, Ю.М.; Соколенко, А.А.; Кривецька, С.С.; Андрущак, М.О.
2012Зміни ендотеліальної функції у патогенезі хворих на артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму генів eNOS (T894G), АСЕ (I/D) та гіпертрофії міокардаСидорчук, Л.П.; Габорець, І.Ю.; Урсуляк, Ю.В.; Сидорчук, А.Р.; Кушнір, О.В.; Сидорчук, Р.І.; Іващук, Сергій Іванович; Соколенко, А.А.; Сидорчук, І.Й.
2022Калгарі-Кембриджська модель консультування як важлива складова симуляційного сценаріюРепчук, Ю.В.; Сидорчук, Л.П.; Петринич, О.А.; Сем'янів, М.М.; Білецький, С.В.; Казанцева, Т.В.; Соколенко, А.А.; Воронюк, К.О.
2021Кафедрі сімейної медицини – двадцять роківСидорчук, Лариса Петрівна; Білецький, Семен Віссаріонович; Казанцева, Тетяна Василівна; Петринич, Оксана Анатоліївна; Іващук, Сергій Іванович; Мельничук, Лариса Василівна; Никифор, Лівія Василівна; Соколенко, Аліна Андріївна; Яринич, Юлія Миколаївна; Сем'янів, Маріанна Миколаївна; Репчук, Юлія Василівна; Воронюк, Ксенія Олександрівна; Сидорчук, Л.П.; Билецкий, С.В.; Казанцева, Т.В.; Петринич, О.А.; Иващук, С.И.; Мельничук, Л.В.; Никифор, Л.В.; Соколенко, А.А.; Яринич, Ю.М.; Семьянив, М.Н.; Репчук, Ю.В.; Воронюк, К.А.; Sydorchuk, L.P.; Biletskyi, S.V.; Kazantseva, T.V.; Petrynych, O.A.; Ivashchuk, S.I.; Melnychuk, L.V.; Nikyfor, L.V.; Sokolenko, A.A.; Yarynych, Y.M.; Semianiv, M.M.; Repchuk, Y.V.; Voroniuk, K.O.
2021Молекулярно-генетичні показники обміну ліпідів у хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з ожиріннямСоколенко, А.А.
2022Місія лабораторії клінічних навичок сімейної медицини Центру симуляційної медицини та інноваційних технологій БДМУПетринич, О.А.; Сидорчук, Л.П.; Сем'янів, М.М.; Репчук, Ю.В.; Білецький, С.В.; Казанцева, Т.В.; Соколенко, А.А.
2014Організація навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги як крок до удосконалення підготовки сімейних лікарів на БуковиніСидорчук, Лариса Петрівна; Білецький, Семен Віссаріонович; Петринич, Оксана Анатоліївна; Іващук, Сергій Іванович; Казанцева, Тетяна Василівна; Мельничук, Лариса Василівна; Никифор, Лівія Василівна; Соколенко, Аліна Андріївна; Крикливець, Любов Григорівна; Флюндра, І.Г.; Сидорчук, Л.П.; Билецкий, С.В.; Петринич, О.А.; Иващук, С.И.; Казанцева, Т.В.; Мельничук, Л.В.; Никифор, Л.В.; Соколенко, А.А.; Крикливец, Л.Г.; Флюндра, И.Г.; Sydorchuk, L.P.; Biletsky, S.V.; Petrinich, O.A.; Ivashchuk, S.I.; Kazantseva, T.V.; Melnychuk, L.V.; Nikifor, L.V.; Sokolenko, A.A.; Kriklivets, L.G.; Flyundra, I.G.
2022Особливості лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з ожирінням з огляду на поліморфізм генів та секреторну активність адипоцитівСоколенко, А.А.