Browsing by Author Маліневська-Білійчук, О.В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Вплив гіперурикемії на рівень кардіомаркерів, стан коронарного та функціонального резервів у хворих на стабільну стенокардіюМаліневська-Білійчук, О.В.
2022Впровадження сучасних рекомендацій для терапії тромбоемболії легеневої артерії в умовах антифосфоліпідного синдрому та діджиталізація ЕКГ для диференціації цієї патології та гострого коронарного синдрому (спостереження з практики)Тащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Іванчук, Павло Романович; Онофрейчук, Д.І.; Дубінська, М.В.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, O.V.; Ivanchuk, P.R.; Onofreichuk, D.I.; Dubinska, M.V.
2024Вікові особливості перебігу ішемічної хвороби серця – можливості диджиталізації ЕКГМаліневська-Білійчук, О.В.
2023Вікові та гендерні клініко-діагностичні характеристики пацієнтів з ішемічною хворобою серця – акцент на диджиталізацію ЕКГМаліневська-Білійчук, О.В.; Malinevska-Biliichuk, O.V.
2020Дигіталізація в кардіології в епоху COVID-19: об'єктивізація кардіоцитопротекціїТащук, Віктор Корнійович; Полянська, Оксана Степанівна; Маліневська-Білійчук, О.В.; Іванчук, Павло Романович; Тащук, М.В.; Тащук, В.К.; Полянская, О.С.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Иванчук, П.Р.; Тащук, М.В.; Tashchuk, V.K.; Polianska, O.S.; Malinevska-Biliichuk, O.V.; Ivanchuk, P.R.; Tashchuk, M.V.
2023Діагностичні аспекти тромбоемболії легеневої артерії за антифосфоліпідного синдрому при діджиталізації ЕКГМаліневська-Білійчук, О.В.
2023Діджиталізація ЕКГ в оптимізації діагностики гострого та хронічного коронарного синдромівТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, O.V.
2024Діджиталізація електрокардіограми в оптимізації лікування гострого та хронічного коронарного синдромів за застосування ранолазинуТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, O.V.
2019Електрокардіографічні маркери в диференціації ішемії і некоронарних ушкоджень серця у пацієнтів молодого вікуТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Маковійчук, І.О.; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Злонікова, К.М.; Дінова, О.П.; Анфілофієва, В.В.; Михайлова, Г.В.; Герасим, Н.Д.; Ковалишена, О.Я.; Дубінська, М.В.; Яковець, О.І.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Маковийчук, И.О.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Злоникова, Е.М.; Динова, О.П.; Анфилофиева, В.В.; Михайлова, Г.В.; Герасим, Н.Д.; Ковалышена, О.Я.; Дубинская, М.В.; Яковец, О.И.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, A.V.; Makoviichuk, I.O.; Turubarova-Leunova, N.A.; Zlonikova, K.M.; Dinova, O.P.; Anfilofiieva, V.V.; Mykhailova, G.V.; Gerasym, N.D.; Kovalyshena, O.Y.; Dubinska, M.V.; Yakovets, O.I.
2020Запровадження інформаційних систем у діагностиці – дигіталізація ЕКГ і впровадження "Смарт-ЕКГ" з оцінкою ефективності ранолазину, оптимізація лікування синдрому з елевацією сегмента STТащук, Віктор Корнійович; Маковійчук, І.О.; Онофрейчук, Д.І.; Іванчук, Павло Романович; Тащук, М.В.; Маліневська-Білійчук, О.В.; Луптович, К.К.; Тащук, В.К.; Маковейчук, И.О.; Онофрейчук, Д.И.; Иванчук, П.Р.; Тащук, М.В.; Малиневська-Билийчук, А.В.; Луптович, К.К.; Tashchuk, V.K.; Makoviichuk, I.O.; Onofreichuk, D.I.; Ivanchuk, P.R.; Tashchuk, M.V.; Malinevska-Biliichuk, O.V.; Luptovich, K.K.
2019Клінічний випадок венозного тромбоемболізмуТащук, Віктор Корнійович; Хребтій, Г.І.; Пересунько, О.М.; Хмара, Р.С.; Шкварковська, Н.В.; Маліневська-Білійчук, О.В.; Тащук, В.К.; Хребтий, Г.И.; Пересунько, О.М.; Хмара, Р.С.; Шкварковская, Н.В.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Tashchuk, V.K.; Hrebtiy, G.I.; Peresunko, O.M.; Hmara, R.S.; Shkvarkovska, N.V.; Malinevska-Biliichuk, O.V.
2020Клінічний випадок інфаркту міокарда, ускладненого тромбоемболією легеневої артерії у пацієнта з онкопатологією – складнощі ведення пацієнтаТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Маковійчук, І.О.; Онофрейчук, Д.І.; Злонікова, К.М.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Маковейчук, И.О.; Онофрейчук, Д.И.; Злоникова, К.М.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, O.V.; Makoviichuk, I.O.; Onofreichuk, D.I.; Zlonikova, K.M.
2023Коронарний синдром без елевації сегмента ST – можливості діджиталізації ЕКГТащук, В.К.; Іванчук, П.Р.; Маліневська-Білійчук, О.В.
2019Некоронарні захворювання міокарда (аритмогенна кардіоміопатія правого шлуночка, синдром Уля/UHL) – можливості диференційної діагностикиТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Маковійчук, І.О.; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Дубінська, М.В.; Герасим, Н.Д.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Маковейчук, И.Е.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Дубинская, М.В.; Герасим, Н.Д.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, A.V.; Makoviichuk, I.O.; Turubarova-Leunova, N.A.; Dubinska, M.V.; Gerasym, N.D.
2019Некоронарні захворювання міокарда (міокардіальні містки, гіпертрофічна кардіоміопатія, вторинна ішемія) – право на існуванняТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Маковійчук, І.О.; Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна; Дубінська, М.В.; Анфілофієва, В.В.; Герасим, Н.Д.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, О.В.; Маковейчук, И.О.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Дубинская, М.В.; Анфилофиева, В.В.; Герасим, Н.Д.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, A.V.; Makoviichuk, I.O.; Turubarova-Leunova, N.A.; Dubinska, M.V.; Anfilofieva, V.V.; Gerasym, N.D.
2020Проблеми диференційної діагностики некомпактного міокарда лівого шлуночка та міокардиту – можливості кількісної оцінки електрокардіограми за допомогою застосування програмно-діагностичного комплексу "Смарт-ЕКГ"Тащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Іванчук, Павло Романович; Маковійчук, І.О.; Ковалишена, О.Я.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Иванчук, П.Р.; Маковейчук, И.О.; Ковалышена, О.Я.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, O.V.; Ivanchuk, P.R.; Makoviichuk, I.O.; Kovalyshena, O.Y.
2020Програма "Смарт ЕКГ – ранолазин" – власний досвід та світовий підхідТащук, Віктор Корнійович; Маліневська-Білійчук, О.В.; Онофрейчук, Д.І.; Іванчук, Павло Романович; Тащук, М.В.; Тащук, В.К.; Малиневская-Билийчук, А.В.; Онофрейчук, Д.И.; Иванчук, П.Р.; Тащук, М.В.; Tashchuk, V.K.; Malinevska-Biliichuk, O.V.; Onofreichuk, D.I.; Ivanchuk, P.R.; Tashchuk, M.V.
2023Цифрова обробка електрокардіограми: рання диференційна діагностика невідкладних станівІванчук, П.Р.; Тащук, В.К.; Маліневська-Білійчук, О.В.