Browsing by Author Ластивка, И.В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2021The clinical case of hemifacial microsomia in the newborn boy from mother with Z-21Lastivka, I.V.; Babintseva, A.G.; Antsupova, V.V.; Peryzhniak, A.I.; Koshurba, I.V.; Brisevac, L.I.; Ластівка, Ірина Володимирівна; Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Анцупова, В.В.; Перижняк, Алла Іванівна; Кошурба, І.В.; Брішевац, Л.І.; Ластивка, И.В.; Анцупова, В.В.; Бабинцева, А.Г.; Анцупова, В.В.; Перижняк, А.И.; Кошурба, И.В.; Бришевац, Л.И.
2018Вплив забруднення важкими металами ґрунтів на формування природжених вад розвитку у дітейВласова, Олена Василівна; Ластівка, Ірина Володимирівна; Власова, А.В.; Ластивка, И.В.; Vlasova, О.V.; Lastivka, І.V.
2017Клінічний випадок голопрозенцефалії у доношеної новонародженої дівчинки з множинними уродженими вадами розвиткуГодованець, Юлія Дмитрівна; Ластівка, Ірина Володимирівна; Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Агафонова, Л.В.; Пісьменна, Л.Я.; Марандюк, П.С.; Бурдейна, Т.В.; Годованец, Ю.Д.; Ластивка, И.В.; Бабинцева, А.Г.; Агафонова, Л.В.; Письменная, Л.Я.; Марандюк, П.С.; Бурдейная, Т.В.; Hodovanets, Yu.D.; Lastivka, I.V.; Babintseva, A.G.; Agafonova, L.V.; Pismenna, L.; Marandiuk, P.C.; Burdeina, T.V.
2018Летальний випадок ахондроплазії Парро у новонародженого хлопчикаЛастівка, Ірина Володимирівна; Годованець, Юлія Дмитрівна; Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Агафонова, Л.В.; Анцупова, Віта Вячеславівна; Ластивка, И.В.; Годованец, Ю.Д.; Бабинцева, А.Г.; Агафонова, Л.В.; Анцупова, В.В.; Lastivka, І.V.; Hodovanets, Yu.D.; Babintseva, А.G.; Agafonova, L.V.; Antsupova, V.V.
2018Летальний випадок ахондроплазії Парро у новонародженого хлопчикаЛастівка, Ірина Володимирівна; Бабінцева, Анастасія Геннадіївна; Агафонова, Л.В.; Анцупова, Віта Вячеславівна; Ластивка, И.В.; Бабинцева, А.Г.; Агафонова, Л.В.; Анцупова, В.В.; Lastivka, I.V.; Babintseva, A.G.; Agafonova, L.V.; Antsupova, V.V.
2021Мальформація Арнольда-Кіарі: літературний огляд та клінічний випадок патології у сибсівБабінцева, Анастасія Геннадіївна; Ходзінська, Ю.Ю.; Ластівка, Ірина Володимирівна; Юрків, Оксана Іванівна; Рошка, А.І.; Басістий, С.І.; Бабинцева, А.Г.; Ходзинская, Ю.Ю.; Ластивка, И.В.; Юркив, О.И.; Рошка, А.И.; Басистый, С.И.; Babintseva, A.G.; Khodzinska, Yu.Yu.; Lastivka, I.V.; Yurkiv, O.I.; Roshka, A.I.; Basistyi, S.I.
2019Нові можливості діагностики та лікування дітей із спадковими хворобами обміну речовинМельничук, Лариса Василівна; Ластівка, Ірина Володимирівна; Годованець, Олексій Сергійович; Мельничук, Л.В.; Ластивка, И.В.; Годованец, А.С.; Melnychuk, L.V.; Lastivca, I.V.; Godovanets, O.S.
2020Оптимізація діагностики спадкових хвороб обміну речовин при позитивних результатах розширеного неонатального скринінгуЗнаменська, Т.К.; Воробйова, О.В.; Кузнєцов, І.Е.; Ластівка, Ірина Володимирівна; Самойленко, І.Г.; Кривошеєва, В.В.; Кремезна, А.В.; Голота, Т.В.; Лисенко, О.С.; Знаменская, Т.К.; Воробьева, О.В.; Кузнецов, И.Э.; Ластивка, И.В.; Самойленко, И.Г.; Кривошеева, В.В.; Кремезная, А.В.; Голота, Т.В.; Лысенко, А.С.; Znamenska, Т.К.; Vorobiova, O.V.; Kuzneczov, I.E.; Lastivka, I.V.; Samoylenko, I.H.; Kryvosheieva, V.V.; Kremezna, A.V.; Holota, T.V.; Lysenko, O.S.
2021Особливості розширеного скринінгу на спадкові хвороби обміну речовин у передчасно народжених дітейЗнаменська, Т.К.; Воробйова, О.В.; Кузнєцов, І.Е.; Ластівка, Ірина Володимирівна; Голота, Т.В.; Кремезна, А.В.; Кривошеєва, В.В.; Обод, М.В.; Самойленко, І.Г.; Знаменская, Т.К.; Воробьева, А.В.; Кузнецов, И.Е.; Ластивка, И.В.; Кремезная, А.В.; Обод, М.В.; Самойленко, И.Г.; Кривошеева, В.В.; Голота, Т.В.; Znamenska, T.K.; Vorobiova, O.V.; Kuznietsov, I.E.; Lastivka, I.V.; Kremezna, A.V.; Obod, M.V.; Samoilenko, I.G.; Kryvosheieva, V.V.; Holota, T.V.