Browsing by Author Каньовська, Людмила Володимирівна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Impact of smoking on the main pathogenetic links of comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitisKhukhlina, О.S.; Ursul, О.О.; Dudka, І.V.; Viligorska, К.V.; Kaniovska, L.V.; Gaidychuk, V.S.; Voevidka, O.S.; Kovalenko, S.V.; Хухліна, Оксана Святославівна; Урсул, О.О.; Дудка, Інна Володимирівна; Вілігорська, К.В.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Воєвідка, Оксана Степанівна; Коваленко, Світлана Вікторівна; Хухлина, О.С.; Урсул, О.А.; Дудка, И.В.; Вилигорская, К.В.; Каневская, Л.В.; Гайдичук, В.С.; Воевидка, А.С.; Коваленко, С.В.
2020Peculiar features of glucose homeostasis in patients suffering from non-alcoholic steatohepatitis with comorbid obesity and osteoarthritis on the background of metadoxine and guar gum administrationKhukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Shuper, V.O.; Kanyovska, L.V.; Hryniuk, O.Ye.; Хухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, О.Д.; Шупер, В.О.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Гринюк, О.Є.; Хухлина, О.С.; Ляховыч, О.Д.; Шупер, В.А.; Каневская, Л.В.; Гринюк, О.Е.
2005Деякі аспекти етіології і патогенезу виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднаної з цукровим діабетом: роль Helicobacter pylori та судинно-ендотеліальної дисфункціїФедів, Олександр Іванович; Дудчак, О.Ю.; Бойчук, Р.Р.; Каньовська, Людмила Володимирівна
2006Деякі аспекти застосування Лактувіту в лікуванні хворих із хронічними захворюваннями органів травленняКаньовська, Людмила Володимирівна; Довганюк, Н.І.; Новицька, І.О.; Шевчук, В.В.
2017Досвід та методика проведення випускного іспиту з фармацевтичної опіки з клінічною фармакологією у ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" в умовах зміни парадигми вищої освітиТкач, Єлизавета Петрівна; Ходоровський, Володимир Михайлович; Каньовська, Людмила Володимирівна; Трефаненко, Ірина Валентинівна; Павлюкович, Наталія Дмитрівна; Ткач, Е.П.; Ходоровский, В.М.; Каневская, Л.В.; Трефаненко, И.В.; Павлюкович, Н.Д.; Tkach, Ye.P.; Khodorovskyi, V.M.; Kanevska, L.V.; Trefanenko, I.V.; Pavlyukovich, N.D.
2018Зміни активності суглобового синдрому у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препаратуХухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, Оксана Дмитрівна; Каньовська, Людмила Володимирівна; Гайдичук, Володимир Степанович; Антонів, Альона Андріївна; Хухлина, О.С.; Ляхович, О.Д.; Каневская, Л.В.; Гайдичук, В.С.; Антонив, А.А.; Khukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Kaniovska, L.V.; Gaidychuk, V.S.; Antoniv, A.A.
2011-03Клініко-патогенетичні особливості неалкогольного стеатогепатиту у хворих з метаболічним синдромомШевчук, В.В.; Федів, Олександр Іванович; Каньовська, Людмила Володимирівна
2011Клінічно-патогенетичні особливості неалкогольного стеатогепатиту у хворих із метаболічним синдромомШевчук, Володимир Васильович; Федів, Олександр Іванович; Каньовська, Людмила Володимирівна; Шевчук, В.В.; Федив, А.И.; Каньовская, Л.В.; Shevchuk, V.V.; Fediv, O.I.; Kaniovska, L.V.
2011Морфофункціональні властивості еритроцитів у хворих на гіпертонічну хворобу за застосування різних режимів антигіпертензивної терапіїШоріков, Євген Іванович; Шорікова, Діна Валентинівна; Довганюк, Наталя Іванівна; Каньовська, Людмила Володимирівна
2011Нові перспективи лікування неалкогольного стеатогепатиту на тлі метаболічного синдромуФедів, Олександр Іванович; Шевчук, Володимир Васильович; Каньовська, Людмила Володимирівна
2020Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень: корекція дисліпідемії та інсулінорезистентностіХухліна, Оксана Святославівна; Гринюк, О.Є.; Антонів, А.А.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Мандрик, О.Є.; Хухлина, О.С.; Гринюк, О.Е.; Антонив, А.А.; Каневская, Л.В.; Мандрик, О.Е.; Khukhlina, O.S.; Hryniuk, O.Ye.; Antoniv, A.A.; Kanovska, L.V.; Mandryk, O.Ye.
2018Особливості маркерів пошкодження печінки та ліпідного спектра крові у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, остеоартрозом та ожиріннямХухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, Оксана Дмитрівна; Воєвідка, Оксана Степанівна; Каньовська, Людмила Володимирівна; Каушанська, Олена В'ячеславівна; Хухлина, О.С.; Ляховыч, О.Д.; Воевидка, О.С.; Каневская, Л.В.; Каушанская, Е.В.; Khukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Voyevidka, O.S.; Kaniovska, L.V.; Kaushanska, O.V.
2011Особливості перебігу стеатогепатиту на тлі метаболічного синдромуФедів, Олександр Іванович; Каньовська, Людмила Володимирівна; Шевчук, Володимир Васильович
2018Особливості функціонального стану печінки у хворих на неалкогольний стеатогепатит залежно від наявності коморбідних гіпертонічної хвороби другої стадії та ожиріння першого ступеняХухліна, Оксана Святославівна; Антонів, А.А.; Мандрик, О.Є.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Ляхович, О.Д.; Хухлина, О.С.; Антонив, А.А.; Мандрик, О.Е.; Каневская, Л.В.; Ляхович, О.Д.; Khukhlina, O.S.; Antoniv, A.A.; Mandryk, O.Je.; Kaniovska, L.V.; Liakhovich, O.D.
2008Патогенетична корекція ендотоксикозу та гіперліпідемії у хворих на неалкогольний медикамент-індукований стеатогепатит за допомогою ксилату та лактувітуХухліна, Оксана Святославівна; Бабина, Олександра Анатоліївна; Каньовська, Людмила Володимирівна; Довганюк, Наталя Іванівна; Шевчук, В.В.
2007Патогенетична корекція ксилатом та лактувітом ендотоксикозу та гіперліпідемії у хворих на неалкогольний медикамент-індукований стеатогепатитХухліна, Оксана Святославівна; Бабина, О.А.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Довганюк, Н.І.; Шевчук, В.В.
2011Сучасні підходи до захворювань, асоційованих з метаболічним синдромомФедів, Олександр Іванович; Шевчук, Володимир Васильович; Каньовська, Людмила Володимирівна
2016Функціональний стан печінки у хворих із коморбідним перебігом остеоартрозу та ожиріння залежно від призначеного нестероїдного протизапального препаратуХухліна, Оксана Святославівна; Ляхович, О.Д.; Каньовська, Людмила Володимирівна; Воєвідка, Оксана Степанівна; Khukhlina, O.S.; Liakhovych, O.D.; Kaniovska, L.V.; Voyevidka, O.S.