Browsing by Author Багрий, В.Н.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2017О механизмах, влияющих на формирование сердечной недостаточности при хронической обструктивной болезни легкихХристич, Т.Н.; Кушнир, Л.Д.; Гонцарюк, Д.А.; Телеки, Я.М.; Багрий, В.Н.; Христич, Тамара Миколаївна; Кушнір, Леонтій Дмитрович; Гонцарюк, Дмитро Олександрович; Телекі, Яна Михайлівна; Багрій, Вадим Миколайович; Khristich, T.N.; Kushnir, L.D.; Gontsaryuk, D.A.; Teleki, Ya.M.; Bagriy, V.N.
2010Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування Helicobacter pylori-асоційованої пептичної виразки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легеньБагрій, Вадим Миколайович; Багрий, В.Н.; Bagrii, V.M.
2021Фітотерапія при захворюваннях органів дихання: минуле і сьогодення. Огляд літературиФедів, Олександр Іванович; Багрій, Вадим Миколайович; Волошина, Лариса Олександрівна; Кушнір, Леонтій Дмитрович; Вівсянник, Володимир Васильович; Ферфецька, К.В.; Федив, А.И.; Багрий, В.Н.; Волошина, Л.А.; Кушнир, Л.Д.; Вивсяннык, В.В.; Ферфецкая, К.В.; Fediv, О.I.; Bahrii, V.М.; Voloshyna, L.О.; Kushnir, L.D.; Vivsyannuk, V.V.; Ferfetska, К.V.
2014Цефтизоксим – новий шлях подолання антибіотико-резистентності при інфекційних захворюваннях органів диханняБагрій, Вадим Миколайович; Федів, Олександр Іванович; Оліник, Оксана Юріївна; Телекі, Яна Михайлівна; Гонцарюк, Дмитро Олександрович; Багрий, В.Н.; Федив, А.И.; Олинык, О.Ю.; Телеки, Я.М.; Гонцарюк, Д.А.; Bagriy, V.M.; Fediv, O.I.; Olinyk, O.Ju.; Teleki, Ja.M.; Gontsaryuk, D.O.
2017Шляхи взаємодії лікарів-науковців медичного вишу з лікувально-профілактичними підрозділами закладів ПМСД на Буковині через університетські навчально-практичні центриБойчук, Тарас Миколайович; Сидорчук, Лариса Петрівна; Геруш, Ігор Васильович; Іфтодій, Андріян Георгійович; Крикливець, Любов Григорівна; Білецький, Семен Віссаріонович; Мимка, А.В.; Петринич, Оксана Анатоліївна; Казанцева, Тетяна Василівна; Мельничук, Лариса Василівна; Бежан, В.В.; Мельничук, М.Л.; Лисюк, Ю.О.; Багрій, Вадим Миколайович; Іващук, Сергій Іванович; Никифор, Лівія Василівна; Соколенко, Аліна Андріївна; Сем'янів, Маріанна Миколаївна; Яринич, Юлія Миколаївна; Репчук, Ю.В.; Бойко, Василь Васильович; Флюндра, І.Г.; Бойчук, Т.Н.; Сидорчук, Л.П.; Геруш, И.В.; Ифтодий, А.Г.; Крикливец, Л.Г.; Билецкий, С.В.; Мимка, А.В.; Петринич, О.А.; Казанцева, Т.В.; Мельничук, Л.В.; Бежан, В.В.; Мельничук, М.Л.; Лысюк, Ю.А.; Багрий, В.Н.; Иващук, С.И.; Никифор, Л.В.; Соколенко, А.А.; Семьянив, М.Н.; Яринич, Ю.Н.; Репчук, Ю.В.; Бойко, В.В.; Флюндра, И.Г.; Boychuk, T.M.; Sydorchuk, L.P.; Gerush, I.V.; Iftody, A.G.; Kryklyvets, L.G.; Biletskyi, S.V.; Mymka, A.V.; Petrynych, O.A.; Kazantseva, T.V.; Melnychuk, L.V.; Bezhan, V.V.; Melnychuk, M.L.; Lysyuk, Yu.O.; Bagriy, V.M.; Ivashchuk, S.I.; Nikifor, L.V.; Sokolenko, A.A.; Semianiv, M.M.; Yarynych, Yu.M.; Repchuk, Yu.V.; Boyko, V.V.; Fliundra, I.G.